ПРОТОРЕКЛАМАТА И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛНО ЯВЛЕНИЕ

          „Хората са склонни  автоматично да реагират, както на даден авторитет, така и на признаците на този авторитет, които могат да бъдат изразени с атрибути, титли, положение, постижения.“ Вит Ценьов   Проторекламата е предшестващ етап на същинската реклама, който се формира като социално явление – средство за разпознаване и…