ЖЕНАТА В ГРОЗДОВЕТЕ НА ГНЕВA

Гроздовете на гнева е история за преследването на една мечта в търсене на по-добър живот, която се превръща в борба за оцеляване на стотици хиляди хора по време на Голямата депресия в Америка. Никъде не съм срещала толкова силен образ на жената, какъвто Стайнбек изгражда в този роман. В моменти…